מיכאל הוכברג

(1883-1942)
Date of death : 12/1/1942Place of death : strilki - village's woods
Place of Burial : strilki village's woods - Plot No. -
Display Map

Short Biography


Born - village - vlkhovetzLived vlkhovetz - village

סיפור חיים

מיכאל - מכ'ל - הוכברג נולד בשנת 1883 בכפר קטן ושמו וילחוביץ ליד העיירה בויבריק במחוז למברג (לבוב) שבגליציה. היה בנם של סמואל-אייזיג ורגינה הוכברג, ובן למשפחת חקלאים מבוססת, בכפר הולדתו ניהלה המשפחה פונדק דרכים בכניסה לכפר. במלחמת . העולם הראשונה לחם כחייל רובאי בצבא אוסטריה-הונגריה ונעדר כמה שנים מביתו. כאביו וסבו לפני היה מיכאל חסון ואמיץ וניהל . את המשק המשפחתי כמו את חייו בעקשות איתנה. נישא בבחרותו לברוניה לבית אפסל ולזוג נולדו שישה ילדים. יחד יצרו משפחה קרובה ואוהבת. אחיו היגרו לאמריקה בראשית המאה העשרים (1905, 1907) והוא נותר בנחלה המשפחתית לאחר מות הוריו. עם פרוץ מלחמת העולם השניה השתנו חייו, המשפחה הועברה לגטו בוברקה בעיירה הסמוכה, כל בני המששפחה מלבד בתו, שרה, נלקחו למחנה ההשמדה בלזץ באוגוסט 1942 והוא נותר עד חורף 1942 בגטו, בקור וברעב. נספה, ככל הידוע ביער הכפר סטרילקי יחד עם כאלף מיהודי גטו בוברקה. מיכאל הוכברג היה הסב שמעולם לא הכרתי, ת.נ.צ.ב.ה..

יוצר הזיכרון

רחלי רפפורט

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחלי רפפורט
רחלי רפפורט