טניה ויינברג ויינמן

Short Biography


Born צנסכובהLived צנסכובה

סיפור חיים

התחתנה בזמן המלחמה +בת

מורה נהדרת שנתנה הרבה לתלמידה במלחמה ובחיים


מורה נהדרת שנתנה הרבה לתלמידה במלחמה ובחיים


יוצר הזיכרון

יובל ישראל

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יובל ישראל
יובל ישראל