הלל ליטמן

(1900-1943)
Date of death : 1943Place of death : לא ידוע

Short Biography

Siblings (Brother) מאיר ליטמן (Brother) שמעון ליטמן (Sister) אווה ליטמן
Camps אושוויץ

Born זלוטשעבהLived זלוטשעבה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

רז לוי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רז לוי
רז לוי