יצחק דרגון

(1935-1942)
Date of death : 1942Place of death :
Place of Burial : מחנה השמדה לא ידוע - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Parents (Father) דניאל דרגון (Mother) מלכה דרגון
Siblings (Sister) בילה דרגון (Sister) חיה דרגון

Born זורמיןLived זורמין

סיפור חיים

המשפחה נולדה בעיירה פולנית בשם זורמין. המשפחה גורשה מביתה ערב שמחת תורה 1939. המשפחה כללה שני הורים דניאל ומלכה, וחמישה ילדים, האחות הגדולה בילה, חיה לאה הקטנה, יצחק בן הזקונים ועוד שני אחים שלמה ואברהם. מתוך שבעת בני המשפחה שרדו רק שני האחים שלמה ואברהם ששרדו במחנה ההשמדה אוושויץ בתפקיד הזונדרקומנדו. בתחילת המלחמה אברהם ושלמה ברחו מן הגטו כדי לעבוד בעיירה סמוכה,שאר בני המשפחה נשארו בגטו. דניאל האבא ובילה האחות נפטרו בגטו ממחלה. לאחר מכן נשלחו מלכה האמא, יצחק הקטן, וחיה לאה למחנה השמדה לא ידוע שם נרצחו. לאחר מכן בדצמבר 1942 נכנסו אברהם ושלמה לאושויץ.ולאחר המלחמה עלו ארצה.

יוצר הזיכרון

רז לוי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רז לוי
רז לוי