רותושקה פלשובסקה

(1940-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Parents (Mother) פלה פלשובסקה, (Father) יז'יק פלשובסקי

Born קרקובLived קרקוב

סיפור חיים

רותושקה ותמונה מחתונת הוריה
רותושקה פלשובסקה נרצחה בגטו קראקוב בגיל שנה וחצי.
אמה, פלה פלשובסקה, אחות אמי, נרצחה בבלז'ץ.
בעלה יז'יק פלשובסקי ניצל ונישא בשנית.

יוצר הזיכרון

ציפי קיכלר

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ציפי קיכלר
ציפי קיכלר