לובה שחורי

(1919-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Spouse (Husband) שחורי מנדל
Children (Daughter) רבקה שחורי (Daughter) זלונקה צסה (Daughter) זלונקה חווה (Daughter) זלונקה בלה (Son) זלונקה יעקב (Son) זלונקה משה
Camps אושוויץ

Born זברייצ'הLived זברייצ'ה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

חגי אזרן

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
חגי אזרן
חגי אזרן
טסט
+++++