מנדל שחורי

(1925-1947)
Date of death : 1947Place of death :

Short Biography

Spouse (Wife) שחורי לובה
Children (Daughter) רבקה שחורי (Daughter) זלונקה צסה (Daughter) זלונקה חווה (Daughter) זלונקה בלה (Son) זלונקה יעקב (Son) זלונקה משה
Camps אושוויץ

Born זברייצ'הLived זברייצ'ה

סיפור חיים

בבעלותו היה מפעל מברשות

יוצר הזיכרון

חגי אזרן

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
חגי אזרן
חגי אזרן