לאופולד דמשק

(1938-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography

Parents (Father) מרדכי דמשק (Mother) ארנה זנדברג

Born כשאנובLived כשאנוב

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

שביט בן-אריה

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שביט בן-אריה
שביט בן-אריה