אהרון וולוול פייגלמן

Short Biography

Parents (Father) אליעזר פייגלמן (Mother) רבקה רוז'נסקי
Siblings (Sister) פייגלמן פניה

Born פינסק יאנובLived פינסק

סיפור חייםיוצר הזיכרון

עמיקם רז

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עמיקם רז
עמיקם רז