משה מוניק בורשטיין

(1930-1943)
Date of death : 1943Place of death :

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

מוריצ' (מוניק) משה בורשטיין בן הזקונים של יואנה (יוכבד) בורשטיין לבית רוזנברג והירש צבע הנק בורשטיין מקרקוב. מוריצ'י (מוניק) אחיהן של גניה נוסבאוםנלבית בורשטיין ופרניה פעחוביץ לבית בורשטיין, ניספה השואה והוא בשנת בר המצווה לחייו. סבתא שיינדלה לבית מלצר, הי"ד ןסבא חיים-לייב רוזנברג ז"ל הכירו את נכדם שגר עם הוריו בפודגוז'ה.  יהי זכרו ברוך
ניספה בבלז'ץ

יוצר הזיכרון

רינה רוטברג

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רינה רוטברג
רינה רוטברג