בושקה אורמוש
VADAS
(1918-1942)
Date of death : 4/23/1942Place of death : NOVI SAD
Place of Burial : דנובה ביוגוסלביה - Plot No. -
Display Map

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו