דוד טראוריג
lustbader
(1882-1942)
Date of death : 1/1/1942Place of death : אושוויץ/בלזץ'

Short Biography

Camps אושוויץ בלז'ץ וישניצה

Born וישניץLived וישניץ

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

סימה מנור

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
סימה מנור
סימה מנור