ארנה ראדו
FUCHS
(1905-1976)
Date of death : 11/16/1976Place of death : כפר יונה

Short Biography


Born נובי סאדLived נתניה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו