הוגו ראדו
RADO
(1900-1962)
Date of death : 4/17/1962Place of death : נתניה

Short Biography


Born CAKOVACLived נתניה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו