ליאון פסח
PESSACH
(1918-2014)
Date of death : 5/17/2014Place of death : נתניה

Short Biography


Born בלגרדLived נלניה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מרתה פלטו

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מרתה פלטו
מרתה פלטו