צלינה רסנר

(1911-1944)
Date of death : 1944Place of death :

Short Biography

Camps טרבלינקה

Born Lived

סיפור חיים

היתה אחות במקצועה. נרצחה כפרטיזנית בעיירות. 

יוצר הזיכרון

יעל רסנר

קשר לדף הזיכרון Niece

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל רסנר
יעל רסנר