יצחק ליכטנבאום

(1907-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Brother) זלוטניק ליפצה (Brother) ליכטנבאום בייריש (Brother) ליכטנבאום דבושי (Sister) ליסק פלה (Sister) לסקובסקי גניה (Sister) מיירוביץ פרנייה

Born קאלישLived קאליש

סיפור חיים

מנהל חשבונות

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ