דבושי ליכטנבאום

(1917-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Brother) זלוטניק ליפצה (Brother) ליכטנבאום בייריש (Brother) ליכטנבאום יצחק (Sister) לסקובסקי גניה (Sister) מיירוביץ פרנייה (Sister) ליסק פלה

Born קאלישLived קאליש

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ