בייריש ליכטנבאום

(1921-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Sister) לסקובסקי גניה (Sister) מיירוביץ פרנייה (Sister) ליסק פלה (Brother) זלוטניק ליפצה (Brother) ליכטנבאום דבושי (Brother) ליכטנבאום יצחק

Born לודג'Lived לודג'

סיפור חיים

חנות כלי כתיבה

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ