ליפצה זלוטניק

(1906-1942)
Date of death : 4/13/1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Sister) ליסק פלה (Sister) מיירוביץ פרנייה (Sister) לסקובסקי גניה (Brother) ליכטנבאום בייריש (Brother) ליכטנבאום דבושי (Brother) ליכטנבאום יצחק

Born קאלישLived קאליש

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ