פלה ליסק

(1922-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Sister) מיירוביץ פרנייה (Sister) לסקובסקי גניה (Brother) זלוטניק ליפצה (Brother) ליכטנבאום בייריש (Brother) ליכטנבאום דבושי (Brother) ליכטנבאום יצחק

Born טורקLived טורק

סיפור חיים

חנות כלי מתכת

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ