פרנייה מיירוביץ

(1921-1942)
Date of death : 4/13/1942Place of death :

Short Biography

Siblings (Sister) לסקובסקי גניה (Sister) ליסק פלה (Brother) זלוטניק ליפצה (Brother) ליכטנבאום בייריש (Brother) ליכטנבאום דבושי (Brother) ליכטנבאום יצחק
Camps ורשה

Born ורשהLived ורשה

סיפור חיים

חנוונית

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ