גניה לסקובסקי

(1907-1943)
Date of death : 4/13/1943Place of death : טרבלינקה

Short Biography

Siblings (Sister) מיירוביץ פרנייה (Sister) ליסק פלה (Brother) זלוטניק ליפצה (Brother) ליכטנבאום בייריש (Brother) ליכטנבאום דבושי (Brother) ליכטנבאום יצחק
Camps טרבלינקה

Born טורקLived טורק

סיפור חיים

בית חרושת לסודה

יוצר הזיכרון

בן טיטונוביץ

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
בן טיטונוביץ
בן טיטונוביץ