שבע רכמל

(1890-1945)
Date of death : 1945Place of death : שטוטהוף

Short Biography

Siblings (Sister) טוביאנסקי דורה
Camps קובנה שטוטהוף

Born קובנהLived קובנה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עדי למקין

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדי למקין
עדי למקין