עמליה שניצר

(1908-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושווינצ'ים

Short Biography

Children (Daughter) שניצר רוזליה (Daughter) שניצר עליזה
Grand children (Grandson) שניצר ארנסט
Camps אושוויץ

Born מארושוואשרהיי טרנסילבניהLived מארושוואשרהיי טרנסילבניה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עדי זאגא

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדי זאגא
עדי זאגא