רוזליה שניצר

(1904-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושווינצ'ים

Short Biography

Parents (Mother) שניצר עמליה
Children (Son) שניצר ארנסט
Siblings (Sister) שניצר עליזה
Camps אושוויץ

Born סוואטה טרנסילבניהLived סוואטה טרנסילבניה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עדי זאגא

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדי זאגא
עדי זאגא