שרה קליין

(1914-1945)
Date of death : 4/8/1945Place of death : אושווינצ'ים

Short Biography

Children (Daughter) קליין נילי
Camps אושוויץ

Born Lived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יובל קליין

קשר לדף הזיכרון great grandson

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יובל קליין
יובל קליין