לינדה פיסקטי

(1926-1943)
Date of death : 4/8/1943Place of death :

Short Biography

Spouse (Husband) פיסקטי סמי

Born אוסקי ברודLived אוסקי ברוד

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק