מאייר פרנץ

(1927-1944)
Date of death : 1944Place of death :

Short Biography


Born אוסקי ברודLived אוסקי ברוד

סיפור חיים

נרצח במחנה מעבר ליד טרזינשטט

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק