אמה בק

(1919-1941)
Date of death : 4/8/1941Place of death :

Short Biography

Parents (Father) בק פריץ (Mother) בק ברטה
Spouse (Husband) איזדור דוקטור
Siblings (Brother) בק ליאו (Sister) בק אידה (Brother) בק נתן (Brother) בק הינריכ

Born אוסקי ברודLived אוסקי ברו

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק