אידה בק

(1924-1942)
Date of death : 3/17/1942Place of death :

Short Biography

Parents (Father) בק פריץ (Mother) בק ברטה
Siblings (Brother) בק ליאו (Brother) בק נתן (Sister) בק אמה (Brother) בק הינריכ
Camps טרזיינשטט

Born אוסקי ברודLived אוסקי ברוד

סיפור חיים

נרצחה בטרזינשטט

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק