ליאו בק

(1919-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Parents (Father) בק פריץ (Mother) בק ברטה
Siblings (Sister) בק אידה (Brother) בק נתן (Sister) בק אמה (Brother) בק הינריכ

Born אוסקי ברודLived אוסקי ברוד

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק