ברטה בק

(1919-1943)
Date of death : 1943Place of death :

Short Biography

Spouse (Husband) בק פריץ
Children (Daughter) בק ליאו (Daughter) בק אידה (Son) בק נתן (Daughter) בק אמה (Son) בק הינריכ
Camps טרזיינשטט

Born אוסקי ברודLived אוסקי ברוד

סיפור חיים

 נרצחה במחנה טרזינשטט

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק