פריץ בק

(1908-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושווינצ'ים

Short Biography

Spouse (Wife) בק ברטה
Children (Son) בק ליאו (Daughter) בק אידה (Son) בק נתן (Daughter) בק אמה (Son) בק הינריכ
Camps אושוויץ

Born אוסקי ברודLived אוסקי ברוד

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ירדן אלבק

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירדן אלבק
ירדן אלבק