שרה טאוב
Sara Taub (Korenhouser)
(1903)

Short Biography

Camps בלז'ץ

Born קראקובLived וויליצ'קה

סיפור חיים

שרה טאוב (לבית זינגר) היתה אשתו הראשונה של אבי ר' חיים צבי טאוב.

נולדה בקשאנוב, התגוררה בקראקוב. במהלך המלחמה שהתה תקופת מה בוויליצ'קה ומשם נשלחה למחנה ההשמדה בלזץ עם ארבעת ילדיה:

הינדה לאה (ילידת 1931)

רפאל משה (ילדי 1934)

פנחס מאיר (יליד 1935)

שלמה (יליד 1939)

הם כולם נספו שם.הי"ד

 

מספר אישור דף עד ביד ושם:2434/31

יוצר הזיכרון

שלמה טאוב

קשר לדף הזיכרון

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שלמה טאוב
שלמה טאוב