בנימין צבי פולק
Polack Binyamin Tzvi
(1879-1944)
Date of death : 5/22/1944Place of death : אושוויץ

Short Biography


Born אקנה סלטינה Akna Slatina SlatvinaLived אקנה סלטינה Akna Slatina Slatvina

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מוטי - מרדכי יהודה קליין

קשר לדף הזיכרון Grandfather

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מוטי - מרדכי יהודה קליין
מוטי - מרדכי יהודה קליין