בריינדל קליין לבית רוט
Klein Berta Breindel
(1888-1944)
Date of death : 6/10/1944Place of death : אושוויץ

Short Biography

Camps אושוויץ

Born TashnadLived אושוויץ

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

מוטי - מרדכי יהודה קליין

קשר לדף הזיכרון Grandmother

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מוטי - מרדכי יהודה קליין
מוטי - מרדכי יהודה קליין
טסט
+++++