יוסף קליינשטיין

(1909-1944)
Date of death : 1944Place of death :

Short Biography

Spouse (Wife) מאזה (רבקה) קליינשטיין
Camps לודז'

Born לודג'Lived לודג'

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה