צירה פרידברג

Short Biography

Parents (Father) משה פרידברג
Siblings (Brother) סיומה שלמה פרידברג
Camps אושוויץ

Born פרוז'אניLived פרוז'אני

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

גל זלכה

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
גל זלכה
גל זלכה