אבא בארטפלד

(1891-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

אבא בארטפלד (בעלה של קלרה-דודה של סבתי מצד אבא-רבקה צ'רנס)

קלרה ואבא היו בעליה של חנות לבגדי ילדים בעיר מגוריהם, יאסי שברומניה.

אבא היה אדם דתי, כמו רוב יהודי אירופה בתקופה זו.

היו להם שתי בנות, חוגה וחנה (שתיהן עלו לישראל וגרות כיום בהרצליה).

ביוני 1941, בזמן הפוגרום ביאסי נלקח מביתו אבא עם עוד 4 גברים. אביו, יוסף בארטפלד, ושאר אחיו הקטנים, משה, חיים-אהרון ואלי. הם נלקחו יחד עם שאר הגברים מהעיירה לבית משטרת יאסי, שם הושמו בקרונות משא, בהם טולטלו במשך שבוע ימים, ללא אוכל או מים.

אט-אט גוועו למוות רוב נוסעי הקרונות, בניהם גם בני משפחת בארטפלד. בני המשפחה נקברו בקבר אחים בפודול ילואי (PODUL ILOAIE ), כ- 20 ק"מ מיאסי.

אלה ששרדו את הנסיעה בקרונות נשלחו למחנות הריכוז (כ-4330 יהודים נשלחו בקרונות למחנות, 2650 מתוכם נחנקו בדרך).

בפוגרום זה ביאסי נרצחו בסה"כ כ-12,000 יהודים.

קהילת היהודים ביאסי היא הקהילה היהודית הותיקה ביותר בקהילות מולדובה. ראשיתה במאה ה-15, אז הגיעו ליאסי מהגרים מפולין. בשל גודלה הרב של הקהילה היו בה מוסדות יהודיים רבים. ב-1939 היו 112 בתי כנסת, גן ילדים, 3 בי"ס לבנים ו-4 בי"ס לבנות, 2 בתי חולים, 2 בתי מרפא, בית יתומים ומושב זקנים. הופיע גם בעיר שבועון ציוני ברומנית, נעשו פעולות ע"י הארגונים הציוניים להפצת העברית. בשנות ה-20 של המאה ה-19, נפתלי הרץ אימבר, מחבר את "התקווה". יש לציין שהתאטרון האידי הראשון בעולם הוקם ביאסי ב-1876.

עוד לפני פרוץ מלה"ע ה-2 הביאו הרדיפות והאנטישמיות להתרוששות היהודים ולירידה של כ-35% במספרם.

יוצר הזיכרון

דנה צ'רנס

קשר לדף הזיכרון relative

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
דנה  צ
דנה צ'רנס