אריה שרפהרץ

(1927-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Parents (Mother) שרפהרץ צפורה (Father) שרפהרץ ישעיהו
Siblings (Brother) שרפהרץ מרדכי
Camps לודז'

Born פשדבוז'Lived פשדבוז'

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ניב לנדאו

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ניב לנדאו
ניב לנדאו