צפורה שרפהרץ

(1925-1942)
Date of death : 4/9/1942Place of death :

Short Biography

Spouse (Husband) שרפהרץ ישעיהו
Children (Son) שרפהרץ מרדכי (Son) שרפהרץ אריה
Camps לודז'

Born פשדבוז'Lived פשדבוז'

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ניב לנדאו

קשר לדף הזיכרון great grandson

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ניב לנדאו
ניב לנדאו