חנה רובין

(1922-1942)
Date of death : 4/9/1942Place of death :

Short Biography

Parents (Father) רובין אפרים (Mother) רובין הינדה
Siblings (Brother) רובין משה (Sister) רובין רבקה (Brother) רובין יוסף (Brother) רובין יעקב
Camps לודז'

Born פשדבוז'Lived פשדבוז'

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ניב לנדאו

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ניב לנדאו
ניב לנדאו