שמואל יעקב מולר

(1927-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography


Born לידאLived לידא

סיפור חיים

שמואל יעקב (מוליק) מולר

בן דוד מולר והדסה לבית אידליץ

נולד ב-1927 בעיר לידא, אז בפולין החפשית שבין שתי מלחמות העולם

התחנך בבית ספר עברי ("תרבות") והיה חבר בתנועת נוער ("הנוער הציוני")

אהב לקרוא ספרים בעברית ואסף בולים מכל ארצות העולם

חלם לעלות לארץ, להגשמה, וללמוד בביה"ס החקלאי מקוה ישראל.

עבר לבי"ס כללי עם הכיבוש הסובייטי ב-1941

נרצח יחד עם אביו מיד עם כניסת הנאצים לעיר ב-28.6.41

הי"ד
מכתבים שכתב שמואל לאחותו 

מרץ 39: ..... תודה רבה בעד מכתבכם ובעד הידיעות הקטנות. בבית אין חדשות, אבל קראתם כבר בעתונים, כך אני חושב, שהיה כאן סכסוך .

ישראל כותב שהוא עובד לטובת עמנו וארצנו. אל תחשבו שאנחנו, ילדי הגולה, לא עובדים למען ארצנו הקדושה. בעד פרוטותינו שאנו תורמים לקק"ל קונים שטחי אדמה! אלפי דונמים! ובימים אלה הקשים בעד אחינו בגולה ובארצנו נעבוד עוד יותר - ארצנו לא נגאלת רק מפרוטותינו אלא בדם השומר ובזעת העובד. הסיסמא שלנו היא:"אל תאמר מחר נגאל שמא מחר יהיה מזה בצל". אנחנו עוזרים גם לאחינו הנדכאים, לפליטי גרמניה .

הרבה בחורים שלנו הקרבו את עצמם על מזבח המולדת. אנחנו נלך בעקבותם !

מרץ 39: ..... תודה רבה בעד מכתבכם ובעד הידיעות הקטנות. בבית אין חדשות, אבל קראתם כבר בעתונים, כך אני חושב, שהיה כאן סכסוך .

ישראל כותב שהוא עובד לטובת עמנו וארצנו. אל תחשבו שאנחנו, ילדי הגולה, לא עובדים למען ארצנו הקדושה. בעד פרוטותינו שאנו תורמים לקק"ל קונים שטחי אדמה! אלפי דונמים! ובימים אלה הקשים בעד אחינו בגולה ובארצנו נעבוד עוד יותר - ארצנו לא נגאלת רק מפרוטותינו אלא בדם השומר ובזעת העובד. הסיסמא שלנו היא:"אל תאמר מחר נגאל שמא מחר יהיה מזה בצל". אנחנו עוזרים גם לאחינו הנדכאים, לפליטי גרמניה .

הרבה בחורים שלנו הקרבו את עצמם על מזבח המולדת. אנחנו נלך בעקבותם !

יוני 39: בחג הבכורים התאספנו בחצר בית הספר ויסדנו דמונסטרציה נגד "הספר הלבן" שפרסמה ממשלת אנגליה. אנחנו קרענו לעיני כל הקהל אגזמפלר של "הספר הלבן" לאות שאין לו שום  ערך בעיני עם ישראל ואנחנו נישבענו שעוד יותר נעבוד למען ארצנו. הססמה שלנו הם דברי מנהיגנו הגדול "אם תרצו אין זו אגדה ".


יוצר הזיכרון

הדסה וירשופ

קשר לדף הזיכרון Aunt

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
הדסה וירשופ
הדסה וירשופ