אלי ודוד דקס

(1928-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Parents (Mother) דבורה (Father) חיים
Camps אושוויץ

Born סבינובLived סבינוב

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

שולמית נקש

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שולמית נקש
שולמית נקש