שמואל שטוקפיש

(1937-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Camps מיידנק

Born לובליןLived לובלין

סיפור חיים

שמואל שטוקפיש (בן שלמה ופייגה לבית צוקר), לובלין, פולין, בן 9 , נספה במיידאנק, 1942

יוצר הזיכרון

שוש גן נוי

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שוש גן נוי
שוש גן נוי