יחיאל מאיר רפופורט

(1929-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography


Born לובליןLived לובלין

סיפור חיים

יחיאל מאיר רפפורט (בן הרשל ורוזה לבית  שטוקפיש), לובלין, פולין, בן 9 . נספה בגטו לובלין, 1942

יוצר הזיכרון

שוש גן נוי

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שוש גן נוי
שוש גן נוי