חיים רפופורט

(1930-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Parents (Father) הרשל (Mother) רוזה
Siblings (Brother) שטוקפיש שמואל
Camps לפל

Born לובליןLived

סיפור חיים

חיים רפפורט (בן הרשל ורוזה לבית  שטוקפיש), לובלין, פולין, בן 12 . נספה בגטו לובלין, 1942

יוצר הזיכרון

שוש גן נוי

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שוש גן נוי
שוש גן נוי