מיכאל צדוק חייט
Michael Chajet
(1879)

Short Biography

Spouse (Wife) דובלירר לבית חייט מריישה (Wife) חייט מיכאל
Camps קובנה

Born VilnoLived Kaunas

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

זאב חייט

קשר לדף הזיכרון Grandfather

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
זאב חייט
זאב חייט