רוזיה קורצרוק

(1915-1944)
Date of death : 1944Place of death :

Short Biography

Children (Daughter) אדה

Born קרקובLived

סיפור חיים

רוזיה קורצרוק לבית מורגנשטרן אחות אבי עם ביתה אדה בקרקוב סמוך לפרוץ המלחמה.שתיהן וגם אב המשפחה מונדק קורצרוק נספו בשואה.
 

יוצר הזיכרון

חנה פלמור

קשר לדף הזיכרון Aunt

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
חנה פלמור
חנה פלמור